EEN RUSTIGE VOGEL (III)

De kunstenaar geeft hierbij opdracht aan de galeriehouder om alle op loopafstand van de kunstruimte gelegen dierenwinkels te bezoeken. Bij gebrek aan dierenwinkels op loopafstand mag hij gerust de auto nemen naar de dichtstbijzijnde handelaar in dierenbenodigdheden en levende have. In de winkel aangekomen vraagt hij telkens om ‘een rustige vogel.’ Hij laat zich er een kooi bij adviseren en -naar ter plekke ingewonnen informatie- de noodzakelijke toebehoren tot het houden van de betreffende rustige vogel. De galeriehouder volgt de aanwijzingen van dierenwinkel nauwkeurig en volledig op.

Alle zo bij elkaar gebrachte rustige vogels worden gedurende de tentoonstelling in de tentoonstellingsruimte met de geadviseerde benodigdheden vertoond en door de galeriehouder naar de ongetwijfeld deskundige instructies van de dierenwinkel verzorgd. De galeriehouder is gerechtigd gedurende de tentoonstelling zo veel rustige vogels door te verkopen als in zijn vermogen ligt. Hij rekent hiervoor de kostprijs, vermeerderd met het percentage van de galerie en 60% marge voor de kunstenaar. Deze verklaring geldt, vermits ondertekend door de kunstenaar zelve, als certificaat van echtheid van de rustige vogel.

De kunstenaar geeft opdracht tot het aanschaffen van de vogels met toebehoren. Het aantal vogels is tenminste één, en verder afhankelijk van de afzetmogelijkheden van de galeriehouder: iedere verkochte vogel wordt tijdens de tentoonstelling onmiddellijk door een onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedure verkregen exemplaar vervangen. De oplage gaat zover de voorraad van vogels strekt. De zorg voor de vogel, de eventuele verkoop en bij uitblijven daarvan de noodzakelijke vernietiging draagt de kunstenaar bij dezen op aan de Galerie.

Na afloop van de tentoonstelling worden onverkochte exemplaren uiterlijk de eerstvolgende maandag na afloop van de tentoonstelling precies om twaalf uur door de galeriehouder vernietigd. Het is niet toegestaan overgebleven vogels onder de vastgestelde verkoopprijs wederrechtelijk aan de kunstenaar te onttrekken. Het is de galeriehouder evenmin toegestaan onverkochte vogels te behouden of retour aan de leverancier te zenden. Eventuele stoffelijke resten kunnen in de vuilnisbak.

© F. Starik, 1996/2002/2005

Geplaatst in Log