STADSDEELDICHTER


STADSDEEL WESTERPARK INSTALLEERT DE EERSTE OFFICIËLE STADSDEELDICHTER VAN AMSTERDAM

Tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7 maart verkiest stadsdeel Westerpark om 20.30 uur de eerste officiële stadsdeeldichter van Amsterdam.

NB: De juiste aanvangstijd is dus half negen!

Nadat stadsdeel Centrum Adriaan Jaeggi benoemde tot stadsdichter, opperde de dichter F. Starik het idee om in zijn stadsdeel Westerpark te komen tot de aanstelling van een stadsdeeldichter. Amsterdam is groter dan het eigen centrum, en het bruisende stadsdeel Westerpark een eigen dichter meer dan waardig. Stadsdeelwethouder Dick Jansen (Onderwijs, Welzijn, Cultuur en Westergasfabrieksterrein) nam dit initiatief serieus en stelde hiervoor € 2.500,- beschikbaar. Het gaat om een benoeming voor één jaar.

LONGLIST
De volgende dichters stellen zich kandidaat voor het stadsdeeldichterschap: Carla Bogaards, Wim Brands, Hans Kloos, Diana Ozon, Ilse Starkenburg, Aja Waalwijk.

SHORTLIST
Op 2 maart buigt een deskundige commissie zich over hun kandidatuur en maakt een keuze uit de longlist: zij wijst een shortlist van drie kandidaten aan voor deze titel. De namen van de kandidaten op de shortlist worden op 3 maart door het stadsdeelbestuur bekend gemaakt. De commissie bestaat uit Erica Schoen (O.B.A., organisator Literatuur in de Nassaukerk), Jaap van Stralen (Island Bookstore) en Gina van den Berg (organisator poëticale evenementen).

Op 7 maart, tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in het stadsdeelkantoor van Westerpark, worden om 20 uur de drie kandidaten van de shortlist voorgesteld. Zij ontvouwen hun plannen voor het stadsdeeldichterschap en houden een korte voordracht, waarna de commissie haar keuze van de Eerste Officiële Stadsdeeldichter bekend zal maken. De presentator van deze feestelijke avond is, uiteraard, stadsdichter Adriaan Jaeggi.

De stadsdeelvoorzitter van Westerpark, Anne Marie Hoogland, zal de Eerste Officiële Stadsdeeldichter Ter Wereld bij de installatie van de nieuwe stadsdeelraad, op donderdag 16 maart, de versierselen opspelden.


Noot voor de redactie:

Locatie
Stadsdeelkantoor Westerpark, Haarlemmerweg 8-10, Westergasfabriekterrein

Datum
Dinsdag 7 maart om 20.30 uur

Informatie
– Suzanne van de Wiel, communicatieadviseur stadsdeel Westerpark
telefoon: 020 5810420, e-mail: s.vandewielwesterpark.A.amsterdam.nl
– F. Starik, initiatiefnemer, telefoon 020-4750765 e-mail: info@starik.nl

Geplaatst in Log