Aziz Adahchour

Aziz Adahchour van GroenLinks in Almere stelde voor om bij eenzame uitvaarten een dichter uit te nodigen. Dit leidde tot een bij vlagen hilarische gemeenteraadsvergadering. (*) Zie voor de, laten we zeggen, levendige discussie die over dit onderwerp op De Contrabas gevoerd werd: http://decontrabas.typepad.com/de_contrabas/2008/05/sympathiek-maar.html

Inmiddels is de heer Adahchour ervan overtuigd een meerderheid achter zijn voorstel verzameld te hebben. Volgende week wordt zijn voorstel in stemming gebracht.

Ondertussen kreeg het televisieprogramma Eén Vandaag (18.20 uur, NL 1) lucht van de zaak en wijdt er, naast vragen als ‘Hoe veilig zijn Nederlandse ziekenhuizen’ en ‘Is Putten opgelucht?’ vanavond een itempje aan. Of dit zal helpen, is voorlopig de vraag.

http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func;=view&cid;=2&sid;=33467&nav;=33472,33467,33473,33471,0

(*) zie hieronder enkele citaten uit het verslag van de raadsvergadering.

CDA: GroenLinks wil de begrafenis opluisteren met een gedicht. ‘De schoonheid van het gedicht gaat echter verloren, omdat er geen dode is die het kan horen. Ik zal maar zeggen waar het op staat: als je op een begrafenis pas dicht, ben je eigenlijk te laat.’

Fractie Molina: We vinden dit een gevoelig onderwerp, maar mensen hebben het recht om te gaan zoals ze geleefd hebben. (…) We vinden dit een luxe die we ons in Almere niet kunnen permitteren, zolang er kinderen zijn die zonder ontbijt naar schoolgaan.

Mevrouw Jorritsma: Ik vind het een lastig onderwerp en ik zie u ook allemaal aarzelen. De eerste gedachte is, het is sympathiek en het gaat over 15 mensen in deze stad. Daarbij is een deel familie niet bereid om te betalen. Dat vind ik al een beetje complicerend. Het is raar om er dan als cadeautje nog een dichter bij te krijgen. Ik heb ook aarzeling als er echt niemand is en er wordt voorgelezen terwijl niemand het hoort. De dode kan het niet horen. De professionals luisteren niet.

SP: (…) Ik zie geen kaders in het voorstel en wil toch wel pijlers zien om te weten waarmee we rekening moeten houden.

GroenLinks: Ik ga geen argumenten zoeken om de raad te overtuigen. U vindt het een goed initiatief of niet. Ik zie het als de samenleving die aandacht wil besteden aan de overledene uit respect voor dat leven. Je geeft een symbolisch cadeau, een gedicht, en dat zegt iets over de samenleving. Mijn beleving is dat je niemand alleen laat, ook niet in zulke situaties. Ik zie het als een gebaar van we hebben je gezien.

CDA: Dan heeft hij er niets meer aan. Laten we wat meer aandacht geven voordat ze overleden zijn. Laten we ze dan gezien hebben.

+

http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func;=view&cid;=2&sid;=33467&nav;=33472,33467,33473,33471,0

+

Geplaatst in Log