PERSBERICHT / UITNODIGING

F.Starik is dichter van de maand juni in boekhandel Demodokos.
Demodokos, de in poëzie gespecialiseerde boekhandel in Amsterdam
nodigde voor de vijfde keer een ‘dichter van de maand’ uit. Deze eervolle functie levert enkele fijne avonden in de boekhandel op en een speciaal voor de boekhandel geschreven gedicht dat in een gelimiteerde oplage mooi uitgegeven wordt. Gedurende de maand van zijn dichterschap ontvangt hij enkele opmerkelijke gasten.

ONS LEVEN ALS MUSEUM, donderdag 16 juni, 20.00 uur, toegang gratis

Beeldend kunstenaar Meinbert Gozewijn van Soest (1964) exploiteert een museum voor entropisme. Meinbert Gozewijn doet beeldend onderzoek naar het verband tussen vergankelijkheid en eeuwigheid. Een deel van zijn Relikwieën Museum is momenteel te zien in het Amsterdams Historisch Museum.

Uw dichter van de maand (1958) schreef in 1993 de brievenroman Mijn Leven Als Museum, deels gebaseerd op zijn ervaringen als directeurtje van zijn eigen Museum van kleine werken aan de Amsterdamse Rozengracht.

Beide mannen ontmoetten elkaar vermoedelijk tegen het eind van de jaren tachtig. Zij vonden elkaar vooral in ideeën over het persoonlijke museum als kunstwerk, en maakten deel uit van dezelfde kunstenaarsfamilie. Zo was Meinbert Gozewijn ooit drummer van Willem Kloos Groep, en Starik de zanger.

Waar Starik zijn Museum (en de daarmee samenhangende vragen naar identiteit, houding, anonimiteit) de laatste jaren vooral als virtueel project gestalte gaf in de Poule des Doods, zoekt Meinbert Gozewijn juist naar de fysieke vorm van eeuwigheid in het verzamelen van vergankelijke overblijfselen. Zijn verzameling vormt de basis en referentie voor beeldend onderzoek in tekeningen.

Gespreksleider kunsthistorica drs. Tineke Reijnders (1941) praat met beide mannen over hun leven als Museum. Zij organiseert tentoonstellingen, waaronder die met de langste titel ooit (ONGEVRAAGD DRUKWERK EN ANDERE VORMEN VAN ARTISTIEKE VRIJGEVIGHEID) en geeft les aan kunstacademies. Reijnders doet al enkele decennia onderzoek naar –en schrijft de geschiedenis van – het kunstenaarsinitiatief, met name in Amsterdam. Zij plaatst de imaginaire musea van de jongens in het juiste verband. Het museum geldt bij uitstek als representant van het behouden. Wat is dat voor verlangen, in deze vluchtige tijd? vraagt zij. En: hoe betreedbaar kan een denkbeeld zijn?

(ONS LEVEN ALS MUSEUM, donderdag 16 juni, 20.00 uur, toegang gratis)

Graag tot ziens bij Demodokos – lezen & luisteren!

Demodokos
Reestraat 24
1016 DN Amsterdam
telefoon 020 489 59 85

Geplaatst in Log