WAT GOD KAN…

grotendeels overgenomen nieuwsbericht op verzoek van www.epibreren.com/rs

WAT GOD KAN…

Epibreren – … namelijk de NS Publieksprijs kapen, dat kunnen wij ook.
Momenteel staat de NS-Publieksprijs op de eerste plaats op Google, voor wie zoekt op ‘publieksprijs’. Dus het zou heel mooi zijn als de Poëziepublieksprijs de eerste Google-vermelding bij zoektochten op ‘publieksprijs’ zou zijn. En daar kan volgens geleerden op het eiland heel makkelijk voor gezorgd worden. Als er op een behoorlijk aantal sites onder het woord ‘publieksprijs‘ een link wordt gelegd naar http://decontrabas.typepad.com/publieksprijsbundel2005/
zou binnen afzienbare tijd de Poëziepublieksprijs de NS-Publieksprijs van de eerste positie verdrijven. Wie doet mee aan dit experiment?

(Rottend Staal, 17-11-2005)

Overigens kan het hoofdzakelijk door onze medewerker F. Starik geschreven prachtboek ‘De Eenzame uitvaart’ (Nieuw Amsterdam) niet als een dichtbundel worden aangemerkt: het is eerder een documentaire over eenzame uitvaarten, met bij elk hoofdstuk één gedicht. Van in totaal negen verschillende dichters. ‘De eenzame uitvaart’ dingt dus niet mee om de gunst van publiek of zoekmachine.

(Rottend Staal, 16-11-2005)

Geplaatst in Log