STADSDEELDICHTER VOOR WESTERPARK?

Het lijkt me een grappig idee als stadsdeel Westerpark in ons geliefde Amsterdam zijn eigen stadsdeeldichter krijgt.
Lieve lezers weblog dezes: stuurt u, als u dat ook grappig vindt, onderstaand briefje met uw eigen naam eronder door aan de wethouder Kunst, de heer Dick Jansen, opdat deze, bij terugkeer van zijn huidige afwezigheid (*) als een van zijn laatste bestuursdaden als zittend wethouder, nog vlug even een stadsdeeldichter benoemt. Jantje Boeketje, Carla Bogaards, Diana Ozon, Ilse Starkenburg, Hans Kloos, F. Starik, Adriaan Waalwijk, Niels de Jong: al deze dichters wonen in Westerpark, en er zijn vast meer Namen te noemen die ik nog vergeten ben. Knip en plak dit bericht -of knutsel zelf een veel enthousiastere brief- naar het emailadres van de zittende wethouder en wie weet, kunnen we nog voor de stadsdeelverkiezingen de tweede stadsdeeldichter van Amsterdam begroeten.

En voor de ware liefhebbers van campagnevoeren: stuur het bericht, eventueel met de kandidaat van je keuze, door aan je gehele adresboek. Of begin een campagne in uw eigen stadsdeel: na Centrum en Westerpark zijn er nog 14 te gaan.

(*) de stadsdeelwethouder is tot 9 februari afwezig. De afdeling Bestuurskontakten van het het stadsdeel verzekert evenwel, dat alle mails, aan de wethouder gericht, bewaard blijven. Bij thuiskomst of terugkeer wacht hem een grote verrassing. Hoe groot de verrassing is, laat ik aan jullie.

Aan: Dick Jansen, wethouder Onderwijs, Welzijn en Kunst,
stadsdeel Westerpark, email: D.Jansen@westerpark.nl

Amsterdam, 31 januari 2006

Geachte heer Jansen,

Sinds enige jaren worden er overal in ons land stadsdichters benoemd.

Het zal u niet ontgaan zijn dat stadsdeel Centrum onlangs, in de persoon van Adriaan Jaeggi, een buurtdichter benoemde. Daarbij mag ons mooie en creatieve stadsdeel, dat onderdak biedt aan zoveel schrijvers, dichters, theatermakers, beeldend kunstenaars en muzikanten, natuurlijk niet achterblijven.

De publicitaire waarde van zo’n stadsdeeldichter overstijgt vele malen de kosten die ermee gemoeid zijn. En wat zou er mooier zijn, met de verkiezingen in aantocht, als het nieuwe Bestuur kon worden ingezegend door de eerste, officiële Stadsdeeldichter Westerpark?

Met de meeste hoogachting,

Geplaatst in Log