ROTTEND STAAL,

ONLINE…Bart FM Droog onderhoudt nu al zes jaar de website Rottend Staal, met een vrijwel dagelijks bijgehouden poëtische nieuwsdienst en een uitgebreide database van alle dichters die er in ons taalgebied actief zijn, recentelijk nog (in samenwerking met de Contrabas) uitgebreid met een jaaroverzicht van de volledige poëzieproductie van het afgelopen jaar, met daaraan gekoppeld een publiekprijs. Hij bombardeerde via een alternatieve internetverkiezing Simon Vinkenoog tot ‘dichter des vaderlands ad interim’. Hij bedierf de daaropvolgende verkiezing met een lobby voor Driek van Wissen. Hij doet dat alles met de ijzeren volharding die je uitsluitend in het Noorden des lands aantreft: onafhankelijk, kritisch, vasthoudend, recht door zee, met een flinke portie humor en, laten we het mild stellen, een forse dosis eigenaardigheden en een gezonde afkeer van ‘het establishment’, dat in ruil daarvoor een even gezonde afkeer van zijn nieuwsdienst tentoonspreidt: neem het laatste boek van Thomas Vaessens, ‘Ongerijmd succes’ waarin het fenomeen Droog / Rottend Staal enerzijds een rode draad door het betoog vormt, maar waar de hoogleraar anderzijds niet moe wordt te betogen dat Droog buiten zijn zelfgeschapen medium geen enkele weerklank vindt. Droog wil geen subsidie, want dat leidt maar tot afhankelijkheid, tot inkapseling.

Dat kunnen wij onhandig van hem vinden, het is zeker een feit dat Droog zich voor geen enkel karretje laat spannen dan zijn eigen. Maar nu is zijn karretje al twee maanden kapot.
Daar moet wat op gevonden worden. Droog wil zijn gironummer niet openbaar maken, maar al wie een (substantiële) bijdrage wil storten kan dat nummer per mail bij mij opvragen.

.

Geplaatst in Log