Maandag

Zon schijnt. Vandaag mag ik het stadsdeelkantoor bezoeken om moeder in te schrijven, met haar identiteitsbewijs, de brief van de Zorggroep, mijn zelf geknutselde machtiging op een uitgescheurd velletje uit het aantekenboek van mijn lief, waarop ik heb geschreven dat mijn moeder mij machtigt haar in te schrijven als bewoner van Amsterdam, die grote stad, die is gebouwd op palen, al staat dat van die palen er natuurlijk niet bij, dat staat hier alleen omdat moeder dat een paar dagen geleden heeft gezongen, en ik haar dat sindsdien onafgebroken hoor zingen, nu zing ik dat ook. Ik kan alleen maar bidden dat de ambtenaar mij gelooft, dat mijn machtiging voldoende is, eigenlijk moet je een formulier van internet downloaden, uitprinten en invullen, maar ik kon het bijpassende formulier niet vinden, dat stond er niet bij, al beweerde men van wel.

Geplaatst in Moeder Doen