EENZAME UITVAART IN DEN HAAG VAN START

Het is officieel nu: De eenzame uitvaart in Den Haag heeft zijn vorm gevonden. Er zijn overeenkomsten getekend, de gemeente is akkoord, de Stichting heeft een Haagse coördinator in dienst genomen: dichter en bloemlezer Henk van Zuiden, die de volgende dichters heeft aangezocht en bereid gevonden deel te nemen aan de Haagse Poule des Doods: Gilles Boeuf, Bart Chabot, Kees ’t Hart, Ruth van Rossum en Pem Sluijter.

Op 14 juni is er ten kantore van de Dienst SZW in Den Haag een bijeenkomst met alle betrokkenen, waarbij de dichters worden geïnformeerd, de Dienst in de gelegenheid wordt gesteld haar specifieke voorwaarden aan het project te communiceren, op alle mogelijk levende vragen antwoord wordt gegeven, en tenslotte plechtig het glas zal worden geheven, teneinde deze overeenkomst luister bij te gieten. Voorwaarts!

+

Geplaatst in Eenzame Uitvaart